Blodundersøgelse før narkose

Det kan nogle gange være nødvendigt at undersøge eller behandle dit dyr i narkose. Det kan fx være i forbindelse med en tandrensning, neutralisation eller en  anden operation.

Blodprøveapparater på række i laboratoriet på Dyreklinikken Klingeberg.

Vi kan hurtigt analysere de fleste blodprøver på de forskellige blodprøveapparater, der er i vores laboratorium.

Undersøgelse før narkose

Før en narkose vil vi altid foretage en forudgående klinisk undersøgelse:  Vi lytter på hjerte og lunger, undersøger slimhinder/mikrocirkulation mm.

Der er dog ikke mulighed for på denne måde at vurdere vigtige organer som lever og nyrer. Hertil kræves blodprøver.  Derfor tilbyder vi at foretage udvalgte blodprøver som en ekstra sikkerhed.

.

Risiko ved narkose

Der vil dog altid være en lille risiko forbundet med narkose – blodprøver kan ikke eliminere denne risiko eller være en garanti for, at der ikke er underliggende sygdom, men de kan være med til at afsløre skjulte lidelser og kan derfor sætte os i stand til at tage højde for disse under narkosen.
Det skal dog bemærkes, at der ofte skal være mere end 75 % organskade før det kan påvises i en blodprøve, og at de tidlige stadier af sygdommen derfor ikke kan påvises.

Husk altid at fortælle os, hvis din hund inden for den sidste tid op til narkosen har været anderledes, fx virket træt, haft tynd afføring, hostet etc. Vi ser kun din hund/kat under besøget her – du ser den hver dag!

Blodprøve før narkose

Coton de tulear bliver holdt af veterinærsygeplejesken imens dyrlægen tager en blodprøve fra Molly´s forben.

Molly får taget en blodprøve. Ofte tager man fx en blodprøve før end dyret kommer i narkose.

De blodprøver, vi rutinemæssigt tilbyder før en narkose, omfatter:

Blodtælling

Blodtælling giver oplysninger om de røde og hvide blodlegemer samt blodplader. Antallet af hvide blodlegemer i alt samt optællinger af de forskellige typer af hvide blodlegemer kan være med til at identificere underliggende stress, betændelse, manglende evne til at bekæmpe infektioner og muligvis afsløre leukæmi.

Blodkoaugulation

Blodets evne til at størkne vurderes.

Alkalisk forfatase (ALKP)

ALKP er et enzym, der findes i flere væv, heriblandt lever og knogler. Forhøjede værdier kan tyde på leversygdom, Cushing syndrom eller behandling med binyrebarkhormon.

Alanin-aminotransferase (ALT)

ALT er et enzym, der bliver forhøjet, når levercellerne bliver beskadiget.

Karbamid (BUN)

BUN er et stof, der produceres i leveren og udskilles af nyrerne. Unormalt høje værdier kan tyde på nyresygdom eller dehydrering, og lave værdier kan være forbundet med leversygdom.

Kreatinin (CREA)

CREA er et biprodukt fra musklernes stofskifte, som udskilles af nyrerne. Forhøjede værdier kan tyde på nyresygdom, blokering af urinvejene eller dehydrering.

Blodsukker (Glukose)

Glukose (GLU) kan være forhøjet ved sukkersyge. Hos kat kan høje værdier også tyde på stress, hvilket faktisk kan skyldes turen til dyrlægen! Lave værdier kan tyde på leversygdom, infektion eller visse svulster.